Recent Posts

Long Châu: Tuần chầu lượt thay mặt giáo phận

Giáo xứ Long Châu được thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật, ngày 26 tháng 08 năm 2018. Để chuẩn bị cho ngày trong đại này, giáo xứ đã tổ chức chầu Chúa vào mỗi buổi chiều tối trước thánh lễ trong tuần. Trong thời …

Read More »

Kiên Lao, tường thuật Đại hội Ơn gọi năm 2018

Năm nay, Đền thánh Thánh gia Kiên Lao vinh dự được trao trách nhiệm tổ chức ngày Đại hội Ơn gọi Giáo phận lần thứ VII, với chủ đề: “Này Con Đây” (1Sm3, 4). Hôm nay là dịp đặc biệt dành cho những ai đang mải miết dấn thân trong đời …

Read More »

Thánh lễ truyền dầu tại giáo xứ Hải Nhuận năm 2018

Thánh lễ Truyền Dầu giáo phận Bùi Chu được cử hành lúc 09 giờ thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 03 năm 2018 tại giáo xứ Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tế thánh lễ, khoảng 200 …

Read More »