Home / Giáo xứ Long Châu Ban truyền Thông

Giáo xứ Long Châu Ban truyền Thông

Cáo phó

Cáo Phó Linh Mục Giuse Đinh Viết Thục đã được Chúa gọi về vào lúc 16g46 (giờ Cali), ngày 27/09/2017 Linh mục Giáo phận Bùi chu, đại diện cho Giám mục Bùi Chu tại Hoa Kỳ. Như đã thông tin, vào đêm thứ Sáu, ngày 22 tháng 09 vừa qua, …

Read More »