Home / Giáo Xứ

Giáo Xứ

Cáo phó

Cáo Phó Linh Mục Giuse Đinh Viết Thục đã được Chúa gọi về vào lúc 16g46 (giờ Cali), ngày 27/09/2017 Linh mục Giáo phận Bùi chu, đại diện cho Giám mục Bùi Chu tại Hoa Kỳ. Như đã thông tin, vào đêm thứ Sáu, ngày 22 tháng 09 vừa qua, …

Read More »

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Tổng Giáo phận Huế năm 2017

Vào lúc 08g30, ngày 23.5.2017, tại Nhà Thờ Chính Tòa Phủ Cam, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã chủ sự Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục cho 5 Thầy thuộc Giáo phận và 7 Tu sĩ thuộc Dòng Thánh Tâm Huế. Cùng …

Read More »