Home / Giáo Xứ / Chương Trình Tuần Chầu Gíao Xứ Long Châu (năm 2017)

Chương Trình Tuần Chầu Gíao Xứ Long Châu (năm 2017)

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN CHẦU GIÁO XỨ LONG CHÂU( năm 2017 )
# Thứ bảy, ngày 26/8/2017

-17h00 : Chuông hiệu
-17h30 : đặt Thánh Thể chầu
-18h00 : rước kiệu thánh quan thầy
-18h30 : Thánh lễ khai mạc tuần chầu

# Chúa Nhật, ngày 27/8/2017
* Ban sáng
-4h00 – 5h00: huynh đoàn toàn xứ chầu.
-5h00 – 5h45: giáo họ Xuân An chầu.
-5h45 – 6h30: giáo xứ Trung Châu chầu.
-6h30 – 7h15: giáo xứ Thinnh Long chầu.
-7h15 – 8h00: giáo xứ Xuân Đài chầu.
-8h00 – 8h30: giáo xứ Văn Giáo chầu.
-8h30 – 9h00: giáo xứ Hưng Nghĩa chầu.
-9h00 : đón đoàn lễ nghi.
-9h30. : thánh lễ chính tiệc.
-10h30. : tiệc mừng

* Ban chiều
-15h00 – 15h30: hội Lòng Thương Xót Chúa giáo miền chầu.
-15h30 – 16h00: hội gia đình phạt tạ thánh tâm giáo miền chầu.
-16h00 – 16h30: hội con Đức Mẹ chầu.
-16h30 – 17h00: hội bà mẹ Công Giáo chầu.
-17h00 – 17h30: hội Gia Trưởng chầu.
-17h30 – 18h00: giáo họ Tam Tùng chầu.
-18h00- 18h30: cung nghinh Thánh Thể.
-18h30 – 19h30: chầu bế mạc và thánh lễ

Long Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

Linh Mục Xứ

Giuse Bùi Đức Hạnh

About Giáo xứ Long Châu Ban truyền Thông

Check Also

Thánh lễ mở tay cha Phêrô Vũ Văn Vượng, CSC tại giáo xứ quê hương Long Châu

Thánh lễ mở tay cha mới Phêrô Vũ Văn Vượng, CSC (Dòng Thánh Tâm Huế) …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *