Home / Giáo Xứ / Chương Trình Tuần Chầu Gíao Xứ Long Châu (năm 2017)

Chương Trình Tuần Chầu Gíao Xứ Long Châu (năm 2017)

CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN CHẦU GIÁO XỨ LONG CHÂU( năm 2017 )
# Thứ bảy, ngày 26/8/2017

-17h00 : Chuông hiệu
-17h30 : đặt Thánh Thể chầu
-18h00 : rước kiệu thánh quan thầy
-18h30 : Thánh lễ khai mạc tuần chầu

# Chúa Nhật, ngày 27/8/2017
* Ban sáng
-4h00 – 5h00: huynh đoàn toàn xứ chầu.
-5h00 – 5h45: giáo họ Xuân An chầu.
-5h45 – 6h30: giáo xứ Trung Châu chầu.
-6h30 – 7h15: giáo xứ Thinnh Long chầu.
-7h15 – 8h00: giáo xứ Xuân Đài chầu.
-8h00 – 8h30: giáo xứ Văn Giáo chầu.
-8h30 – 9h00: giáo xứ Hưng Nghĩa chầu.
-9h00 : đón đoàn lễ nghi.
-9h30. : thánh lễ chính tiệc.
-10h30. : tiệc mừng

* Ban chiều
-15h00 – 15h30: hội Lòng Thương Xót Chúa giáo miền chầu.
-15h30 – 16h00: hội gia đình phạt tạ thánh tâm giáo miền chầu.
-16h00 – 16h30: hội con Đức Mẹ chầu.
-16h30 – 17h00: hội bà mẹ Công Giáo chầu.
-17h00 – 17h30: hội Gia Trưởng chầu.
-17h30 – 18h00: giáo họ Tam Tùng chầu.
-18h00- 18h30: cung nghinh Thánh Thể.
-18h30 – 19h30: chầu bế mạc và thánh lễ

Long Châu, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

Linh Mục Xứ

Giuse Bùi Đức Hạnh

About Giáo xứ Long Châu Ban truyền Thông

Check Also

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh mục Phêrô Vũ Văn Vượng . CSC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *