Home / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Linh Mục Đương Nhiệm:
Linh mục  Giuse Bùi Đức Hạnh

Giáo xứ Long Châu thuộc giáo Miền Kiên Chính- Giáo Phận Bùi Chu: trên địa bàn xóm 11 Cồn Tròn Tây- Xã Hải Hoà -Huyện Hả Hậu- Tỉnh Nam Định – Việt Nam.

Giáo họ được thành lập ngày 12-06 năm 1902 với tên thương gọi là giáo họ Cồn Tròn- Cồn Vành Long Châu và nhận thánh Phêrô là bổn mạng của họ, với tổng giáo dân 134 hộ, 667 nhân danh.

Sau những thăng trầm của lịch sử, vào ngày 15-06 năm 1936 Giáo xứ Long Châu được thành lập lấy tên gọi là Giáo xứ Long Châu- Cồn Tròn, và chọn Chúa Kitô Vua Vũ Trụ làm quan thầy Bổn Mạng. Giáo Xứ thành lập với 661 hộ, 3.359 nhân danh.

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, cuộ nổi loạn, giáo xứ đã một ngày thăng tiến trên con đường Đức Tin-Đức Cậy- Đức Mến ốtố người chuyển đi vùng kinh tế mới cũng nhiều, song cũng rất nhiều gia đình lại ở nơi khác tới định cư tạo nlàm cho người tin vào Chúa càng tăng nên cao. Giáo xứ đã được 17 Cha Cố đến coi sóc và phục, Và Cha đương nhiệm cai quản giáo xứ : Linh Mục Giuse Phạm Văn Tứ, một Người Thầy trẻ trí đức lừng danh song lại có tấm lòng thương người hết mực. Người được thụ phong vào hồi giữa năm 2003

Số giáo dân trong giáo xứ trong thời gian này là 2730 nhân danh, thuộc 657 hộ. Giáo xứ đã được phất triển mạnh mẽ bởi các hội đoàn : HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ, HỘI GIỚI TRẺ, HỘI GIA TRƯỞNG, HỘI HỘI HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH- HỘI MẸ HIỀN MẪU- HỘI TRUNG BINH- HỘI KHẤN TRUNG HOA- HỘI GIÚP LỄ – HỘI CA ĐOÀN- HỘI HỘI KÈN- HỘI TRÓNG-HỘI BÁC NHẠC-HỘI TRẮC…

Đặc biệt Giáo xứ đã trưởng thành về đức tin, các hộ gia đình đã ý thức được việc Truyền Giáo của mình, nên đã không ngừng gửi con em mình đến các Tu Viên và Đại Chủng Viên để học hỏi và trao dồi kiến thức để phục vụ Chúa tốt đẹp. Giáo xứ đã có gần 20 Linh Mục, quý Thầy quý Dì- quý đại chủng sinh 15.

Danh Sách các Giáo Họ thuộc Giáo Xứ Long Châu

– Họ nhà xứ quan Thầy Bổn Mạng Phê-rô kính ngày 29-06 hằng năm

– Họ lẻ Xuân An quan Thầy Bổn Mạng Gioan Tiền Hô kính ngày 25-06.

– Họ lẻ Tam Trùng quan Thầy Bổn Mạng Giuse Thợ kính ngày 01-05.