11:48 ICT Thứ ba, 25/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân

DẪN LỄ Tuần Thánh 2011

Chủ nhật - 17/04/2011 05:42
DẪN LỄ Tuần Thánh 2011

DẪN LỄ Tuần Thánh 2011

Phần nầy sẽ đọc khi giáo dân đã tề tựu đầy đủ ngoài NGOÀI Nhà Thờ hay Trung Tâm để cùng với Linh mục bắt đầu nghi thức làm phép và kiệu lá. Anh Chị Em thân mến, Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, đó là Tuần Thương Khó được bắt đầu với Lễ Lá.
TRƯỚC KHI LÀM PHÉP LÁ:

* Phần nầy sẽ đọc khi giáo dân đã tề tựu đầy đủ ngoài NGOÀI Nhà Thờ hay Trung Tâm để cùng với Linh mục bắt đầu nghi thức làm phép và kiệu lá. Anh Chị Em thân mến, Hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, đó là Tuần Thương Khó được bắt đầu với Lễ Lá.

Nghi thức của ngày Chủ Nhật Lễ Lá hôm nay gồm có hai phần chính:

1. Chúng ta tham dự nghi thức làm phép lá, cùng với đông đảo anh chị em tung hô Chúa là Vua như các trẻ em Dothái. Chúng ta tiếp nhận Ngài là Vua của cuộc sống chúng ta.

2. Chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần lễ Chúa chịu đau khổ, như nhắc nhở mỗi người trong chúng ta, Chúa chịu vì tội lỗi nhân loại, trong đó có tội riêng của mỗi người chúng ta.

Với tất cả những nghi thức mà Giáo Hội cử hành trong tuần nầy, mời gọi mỗi người trong cộng đoàn dân Chúa, theo sát từng bước chân của Thầy Chí Thánh từ Nhà Tiệc Ly đến đỉnh đồi Calvariô. Sau cùng, từ mồ Chúa phục sinh, chúng ta cũng được phục sinh với Ngài trong một cuộc sống mới; cuộc sống trong ân tình với Chúa.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi lễ hôm nay với bài ca nhập lễ, trước khi cùng với chủ tế bắt đầu nghi thức làm phép lá.

TRƯỚC BÀI I:

Bài đọc thứ I trình bày về sự đau khổ của người tôi tớ Thiên Chúa phải gánh chịu. Đây là hình ảnh đích thực dành cho những kẻ theo Ngài. Hãy chấp nhận với tinh thần phó thác như Đức Kitô.

TRƯỚC BÀI II:

Chúa Kitô, mặc dù Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng phải gánh chịu mọi nỗi đau đớn như con người chúng ta. Qua đó, Ngài dạy chúng ta bài học khiêm nhường.

TRƯỚC BÀI THƯƠNG KHÓ:

Thánh Mathêô tường thuật lại cuộc khổ nạn của Đức Kitô, Ngài là một trong những chứng nhân trong cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh. Chúng ta cùng theo dõi bài tường thuật sau đây của thánh sử Mathêô

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến, Tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện cách rõ rệt qua sự thương khó, tử nạn của Con Ngài. Với tâm tình cậy trông, chúng ta dâng lên Ngài những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho Giáo Hội hoàn vũ, qua việc tưởng niệm việc Chúa chịu chết và sống lại, sẽ đem lại cho cộng đoàn dân Chúa đó đây niềm tin vào sự sống lại đời sau. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho những thanh thiếu niên nam nữ, biết dùng năm tháng ngày giờ, trau dồi kiến thức về Kinh Thánh, giáo lý của Giáo Hội, ngõ hầu chuẩn bị cho tương lai một thế hệ siêu việt, trong nhiệm vụ làm chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những anh chị em tân tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa Phục Sinh. Xin Chúa cũng trả công cho những giảng viên giáo lý và tất cả những ai đã giúp đỡ họ trong suốt thời gian đã qua. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa ban cho những quốc gia kém may mắn về thực phẩm, với sự rộng rãi của các quốc gia đầy lòng quảng đại, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ đầy tình người. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho những linh hồn thân nhân, ông bà cha mẹ và bằng hữu đã qua đời được hưởng niềm vui bất diệt trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những tháng ngày Chúa ban, để tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa, luôn sống khiêm hạ và biết chạy đến Chúa với tâm tình thống hối. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lm Francis Lý văn Ca
 

 

 

DẪN LỄ TAM NHẬT THÁNH 2011

Sưu tầm

 

I. THỨ NĂM TUẦN THÁNH

II. THỨ SÁU TUẦN THÁNH

III. CANH THỨC LỄ VỌNG PHỤC SINH

I. THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

ĐẦU LỄ:

Giáo Hội, Mẹ Thánh của chúng ta, xưa cũng như nay đều lưu tâm đến việc cử hành phụng vụ của ba ngày trọng đại nầy - một danh xưng khác được dùng để chỉ ba ngày nầy đó là “Tam Nhật Vượt Qua” Tam Nhật Vượt Qua được bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc Ly chiều hôm nay và kết thúc vào chiều Chủ Nhật Phục Sinh.

 

Hôm nay, chúng ta bắt đầu ngày thứ I của 3 ngày Vượt Qua đó. Mỗi năm người Dothái ăn mừng Lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ lại việc Chúa giải thoát họ ra khỏi đất Aicập. Chúa Giêsu, mượn biến cố nầy để khai mào cuộc thương khó, khi Ngài cùng với các môn đồ thân tín dùng bữa ăn Vượt Qua. Nhưng Ngài muốn cho bữa ăn nầy trở thành bữa tiệc của MỘT GIAO ƯỚC MỚI mà Ngài sẽ thiết lập, khi Ngài hy sinh đổ máu trên thập giá. Vì thế, khi trao cho các môn đồ tấm bánh và chén rượu, là đồ ăn và thức uống, đã trở thành Mình và Máu Ngài nuôi thế gian.

 

Mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta tái diễn lại bữa tiệc của Chúa để tưởng niệm việc Ngài đã chết và sống lại, mừng vui vì Ngài hiện diện, và trông chờ Ngài lại đến. Nhưng hôm nay, đặc biệt hơn những ngày khác, chúng ta sẽ tưởng niệm chính ngày Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể và thiết lập chức Linh mục Thượng Phẩm, để qua Các Ngài, Chúa trực tiếp và hiện diện luôn mãi với nhân loại cho tới ngày Chúa lại đến phán xét nhân loại,

 

Hôm nay, Linh mục sẽ làm lại những điều Thầy Chí Thánh đã trối làm giao ước ngàn đời, và trong nghi thức đó, có phần rửa chân các tông đồ. Ý nghĩa của việc rửa chân nói lên tinh thần Chúa muốn cho các tông đồ thực hiện, đó là phục vụ anh chị em mình. Ước chi qua những sinh hoạt trong Đoàn Thể và Cộng Đoàn nhất là khi xum vầy quanh Bàn Tiệc Thánh Thể như hôm nay sẽ giúp mỗi phần tử trong Họ Đạo chúng ta mỗi ngày thêm gắn bó keo sơn.

 

Với những tư tưởng chuẩn bị cho thánh lễ Tiệc Ly đêm nay, giờ đây, chúng ta cùng hợp tiếng với Ca Đoàn bắt đầu thánh lễ Tiệc Ly với bài ca nhập lễ sau đây:

 

 

 

TRƯỚC BÀI I:

 

Thiên Chúa đã truyền cho Môisen và Aaron chuẩn bị Dân Dothái ăn lễ Vượt Qua trên đất Aicập. Ngày nầy đã được ghi vào lịch sử của người Dothái. Hằng năm họ cử hành lễ nầy để ghi nhớ biến cố Chúa đã đưa họ về Đất Hứa.

 

TRƯỚC BÀI II:

 

Thánh Phaolô thuật lại bữa ăn cuối cùng của Đức Kitô với các môn đồ. Bữa ăn tràn đầy lòng yêu mến, tha thứ và thông cảm nhau. Ước chi nhiều gia đình trong Cộng Đoàn tạo cơ hội để có những buổi họp mặt các phần tử trong gia đình của mình qua những bữa cơm gia đình.

 

NGHI THỨC RỬA CHÂN :

(Đọc sau bài giảng)

Trước khi làm hy tế trên thập giá và tự hiến mình làm của ăn cho môn đệ, trong giây phút trang nghiêm và cảm động nhất của Bữa Tiệc Ly, CG đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Theo luật Do - thái, việc rửa chân là việc thấp hèn của người đầy tớ. Thế mà CG đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ mình. Thầy lại rửa chân cho các đệ tử… Cho nên ông Phêrô phản ứng quyết liệt : "không đời nào Thầy lại rửa chân cho con". Nhưng qua cử chỉ khiêm nhường đó, Chúa đã trăn trối cho chúng ta bài học tâm phúc : "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau" (Ga 13,14-15).

Phần chúng ta, bài học về sự tự hạ và vâng phục của CG cần thấm nhập vào chúng ta với ý nghĩa cao đẹp của nó. Cầu xin chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, quan tâm đến những nhu cầu của anh em và phục vụ tận tình trong tinh thần khiêm hạ của CG.

 

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

Linh mục:

Anh Chị Em thân mến,

 

Chúng ta cùng sống với Chúa những giây phút cuối đời của Ngài, cùng với các môn đồ thân tín tụ họp nhau trong Nhà Tiệc Ly, để ăn bữa tối cuối cùng. Trong tinh thần của ngày lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa những ơn cần thiết sau đây:

 

 

1- Chúa Giêsu phán: "Các con hãy nhận lấy mà ăn, nầy là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, kính mến, tôn thờ và sống Thánh Thể hằng ngày, sốt sắng lãnh nhận, và giúp nhiều người cùng lãnh nhận Thánh Thể Chúa.

 

2- Chúa Giêsu phán: "Nầy là Máu Ta, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, nhờ năng tham dự Thánh Lễ sốt sắng, mà được hưởng hiệu quả của Lễ Tế Chúa Giêsu: được ơn tha tội, và được ơn sống trong Thiên Chúa.

 

3- Chúa Giêsu phán: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, năng tôn thờ và kính mến Bí tích Thánh Thể, luôn cùng tế hiến những vui buồn của đời sống mình, làm một với Hy Tế Thập Giá của Chúa.

 

4- Chúa Giêsu phán: "Thầy đã rửa chân cho các con, thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau". Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục sống theo ánh sáng đức tin chỉ dẫn, luôn chu toàn sứ mạng chức thánh được Chúa giao phó, và phụng sự Chúa trong mọi người.

 

5- Chúa phán: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con không được dự phần với Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng Rước Lễ, kết hợp mật thiết với Chúa Thánh Thể, và giúp nhau lãnh nhận ơn cứu độ.

 

Linh mục:

 

Lạy Chúa, mỗi năm chúng con tưởng niệm việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, đây là dịp để chúng con sưởi ấm lại lòng yêu mến Chúa và yêu mến Thánh Thể, đồng thời thực hiện lời Chúa trối là yêu mến anh em mình. Ch úng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

 

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ PHỤ :

(Đọc sau lời nguyện hiệp lễ)

Giờ đây, Mình Thánh Chúa được chuyển qua một Bàn Thờ phụ. Tất cả Mình Thánh Chúa còn lại hôm nay sẽ được chuyển qua và giữ lại tại Bàn thờ phụ, để ngày mai chúng ta sẽ rước lấy, vì ngày mai, Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ không có Thánh Lễ.

Đêm nay cũng là việc tưởng niệm CG lập Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy chạy đến với Người trong Nhà tạm.

 

 

II. THỨ SÁU TUẦN THÁNH .

 

DẪN NHẬP:

 

Hôm nay ngày Đại Tang của Giáo Hội Công Giáo, có thể nói, không những chỉ cho người Công Giáo mà còn cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm về cái chết khổ nhục của Đức Kitô trên thập giá. Chúng ta cùng theo Ngài cho đến đỉnh đồi Calvariô, cùng với Mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thánh giá, với chị em của Mẹ Ngài, với Maria Mađalêna, với người lính canh, với hai tên trộm và đông đảo dân thành Giêrusalem nữ.

 

Chương trình cứu chuộc Thiên Chúa Cha trao trong tay Đức Kitô nay đã hoàn tất. Tất cả cuộc đời nhập thế của Đức Kitô, từ giây phút đầu thai trong lòng Đức trinh Nữ Maria, cho đến lúc gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng đó là hoàn tất lời XIN VÂNG TUYỆT HẢO Đức Kitô đã thực hiện từng ly từng tý thánh ý của Thiên Chúa Cha Thánh ý đó chính là sự mạc khải tình yêu và ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Thiên Chúa Cha.

 

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với Ca Đoàn bắt đầu nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô chiều nay bằng bài ca sau đây:

 

*********

 

Sau bài hát, khi Chủ tế nằm phủ phục trước bàn thờ, người dẫn lễ đọc tiếp:

 

* Kính mời Anh Chị Em quỳ xuống.

 

Giờ đây, cùng với linh mục đang nằm phủ phục trước bàn thờ, chúng ta cùng liên kết với Chúa Kitô, khi ngài sấp mình cầu nguyện trong vườn Giếtsêmani, trước khi vào cuộc thương khó.

 

“Lạy Chúa, chiều nay, chúng con cùng chia sẻ với Chúa và cùng đi theo Chúa trên bước đường dẫn đến núi Calvariô. Hiệp thông với Chúa, ít là những giây phút nầy, hy sinh những thời gian Chúa ban cho chúng con hưởng dùng, thông hiệp với Giáo Hội Hoàn Vũ cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Xin Chúa giúp chúng con khi cử hành Ba Ngày Vượt Qua Thánh nầy, mang lại phần ích cho chúng con và tha nhân.”

 

Sau lời cầu nguyện trên đây, khi thấy Linh mục đứng lên, thì dẫn lễ viên mời Cộng Đoàn đứng:

 

* Kính mời Anh Chị Em đứng lên.

 

Nghi Thức tưởng niệm bắt đầu với lời nguyện. Sau đó, dẫn vào các bài đọc như thường lệ.

 

TRƯỚC BÀI I:

 

Đây là bài ca tuyệt hảo của tiên tri Isaia dâng lên Thiên Chúa Giavê. Người tôi tớ phải gánh chịu thay cho nhân loại những sự đau thương tủi nhục. Hình ảnh nầy không ai khác hơn là Đức Kitô trong tương lai.

 

TRƯỚC BÀI II:

 

Hình ảnh gương mẫu của Đức Kitô, theo như thánh Phaolô, đã trải qua những khổ nhục và vào vinh quang, nên Chúa đã hiểu những nhu cầu cần thiết của con người chúng ta vì Chúa đã sống thân phận con người như chúng ta.

 

 

Sau bài Thương Khó, là bài chia sẻ của Linh mục. Sau bài chia sẻ, là Lời Nguyện cầu cho mọi người .

 

LỜI NGUYỆN CHUNG:

(Đọc sau bài Thương khó, hoặc sau bài giảng nếu có).

 

Dẫn: Phần Phụng vụ Lời Chúa sắp được kết thúc bằng lời nguyện chung. Những lời nguyện chung hôm nay mang tính cách quan trọng và đặc biệt. Vì đây là những lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội cho mọi hạng người trên thế giới. Như thế, chúng vừa biểu lộ tính phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem lại, vừa nói lên tính duy nhất của Gíao hội.

Lời nguyện chung mà chúng ta sắp đọc hôm nay, sẽ có 10 ý nguyện. Ngoài hai ý nguyện đầu và cuối ra, tám ý nguyện kia được xếp theo hai tiêu chuẩn: trước hết là dựa theo phẩm trật Hội thánh và sau đó dựa theo tiêu chuẩn những người gần gũi đức tin Công giáo hơn.

Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành của chúng ta.

 

 

 

PHẦN HÔN KÍNH THÁNH GIÁ:

(Sau các Lời Nguyện cầu cho mọi người)

 

 

* Khi người dẫn lễ ĐÃ THẤY Linh mục và đoàn giúp lễ xuất hiện ở cuối Nhà Thờ với cây thập giá giơ cao thì đọc:

 

Giờ đây, chúng ta bắt đầu vào phần thứ II của cuộc tưởng niệm, đó là phần suy tôn và hôn kính thánh giá Đức Kitô. Thánh Giá là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu chúng ta, là then chốt của đức tin. Thánh Giá là hình thức tủi nhục dành cho tội nhân hèn hạ. Nhưng con người đã lầm, Thiên Chúa đã làm cho cây Thánh Giá trở nên cao trọng và có ý nghĩa khác thường, khi Đấng Cứu Thế chịu treo trên đó. Qua chính thánh giá Chúa Giêsu đã vào vinh quang. Giờ đây, kính mời Anh Chị Em hướng về cuối Nhà Thờ, để cùng với Linh mục suy tôn thánh giá.

Chúng ta nên nhớ, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, nhưng cũng là ngày chúng ta sống trong bầu khí chiến thắng của Thập Giá. Thập Giá là Cờ Vua Cả chiến thắng. Kẻ thất bại là sự chết, là tội lỗi và ma quỷ.

Trong nghi thức này, chủ tế đưa cao Thánh Giá 3 lần và hát ĐÂY LÀ GỖ THÁNH GIÁ, NƠI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN, và cộng đoàn thưa CHÚNG TA HÃY ĐẾN THỜ LẠY.

Sau đó, mọi người thứ tự tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa giữa những lời ca ngợi tình yêu nồng nàn của CG.

 

 

PHẦN RƯỚC LỄ:

(Đọc sau khi hôn kính Thánh giá Chúa).

 

Dẫn: Chúng ta bước qua phần thứ ba cũng là phần cuối cùng trong nghi lễ hôm nay.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội thánh không cử hành trọn vẹn các Bí tích. Ngày Thứ Sáu hôm nay không có Thánh lễ vì muốn nói lên sự liên kết chặt chẽ và duy nhất giữa Thứ Năm Tuần Thánh và Thứ Sáu Tuần Thánh. Vì thế, hôm nay giáo dân rước lễ với Mình Thánh Chúa đã được truyền phép trong Thánh lễ Tiệc Ly của ngày Thứ Năm hôm qua.

Giờ đây chúng ta chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa là của ăn quý giá cho linh hồn chúng ta.

 

 

**********

 

III. CANH THỨC LỄ VỌNG PHỤC SINH

 

MỞ ĐẦU PHẦN CANH THỨC:

 

Anh Chị Em thân mến,

 

Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua nầy Đây là đêm mà người Dothái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà Giáo Hội từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến.

Đêm Canh Thức hôm nay gồm có 4 phần chính:

 

Phần I: là nghi thức rước nến Phục Sinh. Nến nầy, tượng trưng cho đám mây sáng khi xưa đã dẫn dân Dothái trên đường về Đất Hứa Ngày nay, nến nầy tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian.

 

Phần II: là phần Phụng Vụ Lời Chúa.Đêm nay, chúng ta sẽ nghe ôn lại tất cả lịch sử của ơn cứu độ từ buổi khai thiên lập địa, đến biến cố dân Dothái qua Biển Đỏ cho đến biến cố Chúa Sống Lại và Lên Trời.

 

Phần III: là phần Phụng Vụ Phép Rửa Tội. Hội Thánh khắp nơi trong đêm nay hoặc là ngày mai, vui mừng đón tiếp Anh Chị Em Tân Tòng, sau một thời gian đã được chuẩn bị, sẵn sàng được đón nhận vào Giáo Hội Chúa qua bí tích rửa tội Dịp nầy, toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa sẽ lặp lại lời cam kết khi chịu phép rửa tội Qua phép rửa tội, chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, để rồi cũng được sống lại với Người trong một cuộc sống mới.

 

Phần IV: là phần Phụng Vụ Thánh Thể.Bí Tích Thánh Thể là tiệc thánh của giao ước mới Trong giao ước nầy, các môn đồ nhận ra Đức Kitô khi Người bẻ bánh. Ngài đã chết và sống lại và Ngài dùng chính Ngài làm của nuôi trần gian cho tới khi Ngài trở lại để phán xét trần gian.

 

Giờ đây, chúng ta cùng với Giáo Hội hoàn vũ mở đầu phần canh thức đêm nay, bằng việc tham dự nghi thức làm phép nến Phục Sinh. Kính mời Anh Chị Em hướng về phía cuối Nhà Thờ, để tham dự nghi thức làm phép lửa và nến.

 

Hãy thắp lên ngọn lửa đức tin, soi sáng cho chính chúng ta và những người sống xung quanh, để họ cùng nhận biết Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Hãy thắp lên ngọn nến tâm hồn để hâm nóng tình nhân loại, để Chúa Kitô là Ánh Sáng luôn chiếu giãi trong lòng ta và lòng của thế giới nầy, cho đến khi chúng ta cùng tham dự bàn tiệc vĩnh cửu trên thiên quốc.

 

NGHI THỨC THẮP NẾN SÁNG :

(Đọc khi đi ra)

Khởi đầu đêm Vọng Phục Sinh hôm nay là nghi thức thắp nến sáng. Cây đèn Phục sinh, với mục đích làm nổi bật chủ đề "CK là Anh Sáng thật đã bừng lên xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết". GH sẽ lần lượt cho chúng ta tham dự những nghi lễ sau đây : Làm Phép Lửa, Làm Phép Nến Phục Sinh, Kiệu Nến PS và công bố Tin Mừng PS.

Chủ tế làm phép rửa :

(Đọc khi chủ tế ra tới lò lửa)

Bóng tối đang bao phủ chúng ta, đó là hình ảnh của tội ác, của sự chết, của ma quỷ. Lửa phát ra ánh sáng và sức nóng, là hình ảnh của CK. Ánh Sáng phá tan bóng tối sự chết và tội lỗi. Sức Nóng nói lên tình yêu TC sưởi ấm tâm hồn chúng ta, dẫn lối cho kẻ đang bước trong đêm tối dày đặc.

2. Chủ tế làm Phép Nến :

(Đọc ngay sau lời nguyện)

Cây nến sáng tượng trưng chính Con Người CK đã sống lại, lôi kéo chúng ta đi theo Anh Sáng của Người.

Trên cây nến có cắm năm hạt hương, nhắc ta nhớ tới thuốc thơm tẩm xác CK và báo trước sự PS của Người. năm hạt hương cắm vào cây nến cũng nhắc chúng ta nhớ tới 5 thương tích vinh hiển trên thân xác CK.

Hai chữ AlphaOmêga ám chỉ CK là Nguồn Gốc phát xuất và cũng là Cùng Đích mọi loài hướng về.

Con số thời gian (20…) nói lên TC đã có, đang có và tồn tại đến muôn đời.

(Đọc sau khi đốt Nến PS- nkhi gắn 5 hạt hương xong)

3 . Kiệu Nến Phục Sinh :

(Đọc trước khi đi kiệu)

Kiệu Nến PS ám chỉ Anh Sáng của CK đi đến đâu sẽ chiếu sáng đến đó và phá tan âm mưu độc dữ của ma quỷ. Người chính là Anh Sáng Chân Thật chiếu soi mọi người. Hãy đến gần Người, bạn sẽ được sáng.

Vì nến tượng trưng CK, nên chủ tế xông hương Cây Nến, là cử chỉ tôn thờ CK là TC đang hướng dẫn chúng ta đến với Ngưòi.

Giờ đây vị chủ tế sẽ cùng đoàn rước tiến vào Nhà Thờ (Lễ đài). Trên đường đi, sẽ có 3 lần đưa Nến lên cao và hát : ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ và tất cả mọi người chúng ta cùng đáp : TẠ ƠN CHÚA.

Cũng xin lưu ý : sau khi thưa tạ ơn Chúa lần thứ 2. Mỗi người chúng ta ai có nến sẽ được mồi nến của mình từ ngọn lửa của Nến PS truyền ra.

Xin mời cộng đoàn thắp nến(lúc đáp tạ ơn Chúa lần 2 )

Công Bố Tin Mừng Phục Sinh :

(Đọc khi chủ tế đặt Nến PS vào chân đèn xong)

Khúc ca hoan hỷ và khải hoàn sắp vang lên để kêu mời tất cả Thiên Sứ, nhân trần và tất cả GH hãy vui lên vì đây là một Đêm Hồng Phúc. Đêm nay xiềng xích tội lỗi đã bị bẻ tung và con người đã được giải thoát khỏi án tội tổ tông xưa.

Cây Nến PS uy hùng đặt giữa cung thánh (Lễ đài) tượng trưng CKPS, chiếu tỏa ánh sáng chan hòa khắp vũ trụ, tiêu diệt bóng tối.

Chúng ta hãy nhớ mình đang sống trong ánh sáng đó, nhờ ơn Bí tích Rửa Tội, nhờ sự chết và sống lại của Đấng đã nói : "Ta là Anh Sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống".

***

Hoặc đọc bài dẫn sau đây:

 

Dẫn lễ bài công bố Tin Mừng Phục Sinh

(vì bài công bố dài .Do đó có thể chia ra làm nhiều phần có dẫn lễ để dễ theo dõi sốt sắngnhư sau)

 

Giờ đây vị chủ tế sẽ long trọng tiến đến giảng đài công bố Tin Mừng Phục Sinh.Bản công bố Tin Mừng Phục Sinh này chính là một khúc khải hoàn ca để kêu mời tất cả các thiên sứ trên trời cũng nhu muôn người dưới đất hãy vui lên vì đây là một đêm hồng phúc : đêm mà xiềng xích tội lỗi bị bẻ tung và con người được giải thoát khỏi án tội tổ tông.

 

Chủ tế:(hát): Mừng vui lên……(đến: ….nhân trần)

 

(…….nhân trần) :

Cảm thấy mình bất xứng trước mầu nhiệm hết sức cao cả này.Chủ tế kêu mời cộng đoàn hãy hợp ý cầu nguyện cho Ngài, được xứng đáng hơn với nhiệm vụ đại diện cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn vinh.

 

(…….cây nến huy hoàng)

Những hình ảnh ngày xưa trong cựu ước như lễ vượt qua, chiên sát tế, vượt qua biển đỏ, bóng mây, cột lửa….giờ đây đã biến thành hiện thực nơi Đức KiTô.Ngài là vị cứu tinh của nhân loại.Ngài đã thế chúng ta trả nợ Ađam và tẩy sạch án tội tổ tông xưa, để từ nay tất cả những ai tin vào danh Ngài sẽ được cứu độ.

 

(…….họp đoàn cùng các thánh nhân)

Tình yêu thương của Thiên Chúa thật không ai hiểu thấu : chỉ để cứu một đám đầy tớ Ngài đã dám hy sinh cả người con duy nhất dấu yêu.Vì thế mà tội Ađam đã được mệnh danh là ‘tội hồng phúc’ Bời vì nhờ đó mà ta đã cảm nhận được tình yêu vô bờ của Chúa. Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta hãy làm cho tình yêu đó được lan toả khắp nơi hầu xua tan bóng tối của của hận thù, khủng bố…và đem lại vui mừng và bình an cho toàn thể địa cầu.

 

(…….quyền bính thế gian)

Để kết thúc, chủ tế lại hướng về cây nến phục sinh, một hình ảnh tượng trưng cho Chúa Kitô là ánh sáng thế gian và nói lên ý nghĩa của nó.Ngài cầu xin cho mỗi người chúng ta cũng được thắp sáng từ ngọn lửa Chúa KiTô và trở thành như những ngọn nến lung linh toả sáng, khác nào như muôn muôn vì sao trong một đêm hội hoa đăng tuyệt vời cùng với một ngôi sao sáng nhất là Đức KiTô vượt lên chiếu sáng cả trần gian đến muôn đời vạn thuở.

 

-----

(Hát xong:)xin cộng đoàn tắt nến

 

Sau bài ca Mừng Vui Lên là phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trước mỗi bài đọc sẽ có một lời nguyện. Sau mỗi lời nguyện Dẫn Lễ Viên mới đọc bài giới thiệu dẫn vào bài đọc.

 

Phụng Vụ Lời Chúa có tất cả 9 bài đọc : 7 bài trích trong Cựu ước và 2 bài trong Tân ước. Có thể chỉ đọc 3 bài Cựu ước nhưng không thể thiếu bài đọc 3 trích sách xuất hành.

(Xin mời cộng đoàn ngồi)

1. Bài đọc 1 :

Thiên Chúa ban sự sống

Bài đọc thứ nhất trích trong Sách Sáng Thế tả lại việc Chúa tác tạo vũ trụ … thế giới. Người thấy mọi sự đều tốt đẹp. Sau hết Người tạo nên nhân loại. Nhưng thế giới này chỉ là dự bị, tiên báo một thế giới khác. Ađam chỉ là một phác họa cho một Ađam mới, một con Người hoàn toàn, đó là CG.

2. Bài đọc 2 :

Thiên Chúa ban Con mình

Bài đọc thứ 2 trình thuật việc Abraham vâng lời sát tế người con duy nhất là Isaác, nhằm tiên báo cuộc hy sinh của Con Một TC. TC đã yêu thương nhân loại đến nỗi đã bằng lòng để Con Một Người chịu chết vì ta.

Vì vâng phục và vì có một đức tin mạnh mẽ, Abraham được Chúa chúc phúc và hứa sẽ ban cho ông một dòng dõi đông đúc như sao trên trời và như cát bãi biển. Chúng ta nhờ sự vâng phục của CG, sẽ được tái sinh và trở nên dân rất đông đảo của TC.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

(Chủ tế đọc lời nguyện xong, xin mời cộng đoàn ngồi)

3. Bài đọc 3 :

Thiên Chúa cứu độ

Bài đọc thứ 3 tả lại việc con cái Israel đi vào giữa lòng Biển Đỏ khô cạn và được bình an. Điều đó ám chỉ phép Rửa Tội, như Thánh Phaolô đã viết : "Toàn thể những người dưới quyền Môsê chịu phép rửa dưới mây và trong biển …"

Chúng ta được rửa do Thánh Linh và nước. Như vậy, đám mây ám chỉ Thánh Linh và biển ám chỉ nước rửa tội.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

(Chủ tế đọc lời nguyện xong, xin mời cộng đoàn ngồi)

4. Bài đọc 4 :

Thiên Chúa mời gọi ta tới hạnh phúc

Bài đọc thứ 4 là lời tiên tri Isaia an ủi dân Israel đang bị lưu đày tại Babilon. Vì Israel bất trung, nên Chúa đã bỏ rơi họ. Khi họ sám hối, Chúa lấy lòng nhân từ vô biên mà quy tụ họ lại để họ vui hưởng nền hoà bình lâu dài. Nhân loại tội lỗi, nhưng Chúa không bỏ rơi. Người đã ra tay cứu rỗi và quy tụ về Giêrusalem mới là GH.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

(Chủ tế đọc lời nguyện xong, xin mời cộng đoàn ngồi)

5. Bài đọc 5 :

Thiên Chúa để cho ta tìm thấy Người

Bài đọc thứ 5, tiên tri Isaia loan báo :sẽ có một thời kỳ Israel vui hưởng ơn lành dồi dào. Đó là thời của Đấng Thiên Sai. Khi đó, Chúa sẽ lập một giao ước mới. Chúng ta cám ơn Chúa, vì chúng ta đang được sống trong thời đại Tân ước đó.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

(chủ tế đọc lời nguyện xong, xin mời cộng đoàn ngồi)

6. Bài đọc 6 :

Thiên Chúa ban cho ta một lề luật

Bài đọc thứ 6, tiên tri Barúc khuyên và nhắc dân Israel đang bị lưu đày tại Babilon : Hãy nghe Lời Chúa. Vì bỏ đường lối Chúa nên đã bị khổ nhục, và nếu tuân giữ giới luật Chúa sẽ được sốnt trong an bình và thịnh vượng.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

(chủ tế đọc lời nguyện xong, xin mời cộng đoàn ngồi)

7. Bài đọc 7 :

Thiên Chúa nói với ta về dự định của Người

Bài đọc thứ 7, tiên tri Êdêkien đang sống với dân lưu đày tại Babilon, ông nhắc nhở dân bài học : vì những tội lỗi họ đã phạm, nên họ bị lưu đày. Nhưng Chúa sẽ cho họ về, sẽ có một dân mới, một tinh thần mới và Thần Khí sẽ ở với họ, họ sẽ biết nghe theo luật Chúa. Chúng ta nên nhớ : dân mới đó là GH CK ngày nay.

(Hát đáp ca xong, xin mời cộng đoàn đứng)

 

***********

 

Sau các bài đọc Cựu ước thì ca đoàn sẽ hát bài đáp ca và Linh mục sẽ đọc lời nguyện.

 

Các cây nến trên bàn thờ sẽ được đốt từ cây nến Phục Sinh. Sau đó, Linh mục sẽ xướng lên bài Vinh Danh.

Giờ đây, chủ tế sẽ long trọng xướng Kinh Vinh Danh

 

 

(Khi xướng kinh vinh danh xong thì giật chuông và đánh trống)

 

 

Sau Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Đầu Lễ, Dẫn Lễ Viên sẽ đọc bài dẫn vào Bài Đọc IV đó là bài Thánh Thư.

 

 

TRƯỚC BÀI THÁNH THƯ

(THƯ THÁNH PHAOLÔ GỞI TÍN HỮU RÔMA)

 

Cùng đích đời sống của người Kitô hữu là chính Chúa. Chính biến cố Chúa sống lại đã mang lại cho đời sống của những người tin vào Chúa Kitô một ý nghĩa sống đích thực.

 

 

Dẫn: (đọc ngay sau bài thánh thư ).

Mời cộng đoàn đứng.

 

Chúng ta hân hoan hát bài ca Alleluia. Chủ tế sẽ long trọng hát trước và mọi người hân hoan lặp lại.

 

Ý nghĩa chữ Alleluia: chữ Alleluia lấy từ tiếng Do-thái, có nghĩa là “Hãy ca tụng Giavê Thiên Chúa”. Giáo hội quen dùng từ này để nói lên niềm vui, đặc biệt là trong mùa Phục Sinh.

 

Dẫn: (hát xong Alleluia ). Xin mời cộng đoàn ngồi.

 

(Hát đáp ca.)

 

Dẫn Tin mừng(Năm A): (Mt 28, 1-10).

Xin mời cộng đoàn đứng.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthêu cho thấy những nhân chứng đầu tiên của biến cố Chúa Phục Sinh là các bà đạo đức. Các bà đã được loan báo tin Chúa sống lại khi đến viếng mồ để xức thuốc thơm cho xác Chúa. Trong Đêm canh thức Phục Sinh, chúng ta cũng được nghe lại Tin Mừng đó: Chúa chúng ta luôn sống động, Người là Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết.

 

 

PHỤNG VỤ PHÉP RỬA (Sau Bài giảng)

 

* NẾU CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG:

 

Dẫn: Đây là phần thứ ba trong nghi lễ phụng vụ hôm nay. Phần này gồm có: Nghi thức làm phép Nước và nghi thức Tuyên Xưng lại lời hứa khi chịu phép rửa tội.

Trong Đêm thánh vọng Phục Sinh hôm nay, có nghi thức ban Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho một số anh chị em dự tòng.

Mời cộng đoàn đứng.

 

LM: Anh chị em thân mến, chúng hãy hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em dự tòng này được vững lòng trông cậy. Xin Chúa Cha toàn năng thương tình nâng đỡ và dẫn đưa họ tới nguồn nước tái sinh.

(

Dẫn: Giờ đây, chúng ta cùng hát kinh cầu Các Thánh.

 

1. Nghi thức làm Phép Nước:

Dẫn:(Đọc sau Kinh cầu). Nước thường có sức huỷ diệt, rửa sạch và nuôi dưỡng. Cây không có nước sẽ khô héo, người và vật không có nước sẽ chết khát. Nước làm ta liên tưởng đến sự sống. Thật vậy, chính Chúa Kitô là nguồn sự sống, và nhờ sức thiêng của Người, những kẻ lãnh nhận phép Rửa Tội được thông ban sự sống của Thiên Chúa và họ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Ta dùng nước trong bí tích Rửa Tội nói lên niềm tin của chúng ta.

Dìm vào nước là chết làm một với Chúa Kitô và ra khỏi nước là cùng sống lại với Người.

 

Dẫn:(sau khi làm phép nước). Giờ đây, Chủ tế ban Bí Tích Rửa tội cho các dự tòng. Xin cộng đoàn mời ngồi.

Trước khi ban Bí Tích Rửa Tội cho những người dự tòng, Chủ tế mời gọi họ tuyên xưng đức tin.

 

Dẫn: (Sau khi từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin).

Giờ đây Chủ tế ban Bí tích Rửa Tội cho các anh chị em dự tòng.

 

Dẫn: Chủ tế trao áo trắng cho những người vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

 

Dẫn:(sau khi trao áo trắng xong) Chủ tế trao nến sáng, ánh sáng của nến nhắc nhở cho những người chịu phép rửa tội, họ được sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin.

 

Dẫn:(sau khi trao nến sáng) Tiếp theo Chủ tế ban bí tích Thêm Sức cho các tân tòng.

 

2. Lặp lại lời hứa phép rửa tội.

 

Dẫn:(đọc sau Thêm sức. Khi các tân tòng trở về chỗ ngồi).

Với nghi thức tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, tâm hồn của mỗi người đã là đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta đã chọn con đường sự sống là đi theo Đức Kitô. Khi chịu phép Rửa Tội là mỗi người chúng ta cùng chết và để cùng sống lại với Người, chúng ta hãy hiên ngang dấn thân cho Chúa và trung thành phụng sự Chúa.

 

Đêm Phục Sinh với tâm hồn biết ơn và vui tươi, chúng ta nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta bởi nước và Thánh Thần.

 

Mời cộng đoàn đứng và đốt nến.

 

Dẫn:(đọc sau khi lặp lại lời hứa). Giờ đây, Chủ tế rảy nước thánh trên dân chúng.

 

 

* NẾU KHÔNG CÓ RỬA TỘI DỰ TÒNG:

 

 

Sau đây là phần Phụng vụ phép rửa.Phần này gồm có nghi thức sau đây:Nghi thức làm phép nước và nghi thức lập lại lời tuyên xưng Đức Tin khi chịu phép Rửa Tội.

 

1.Nghi thức làm phép nước rửa tội:

 

Nước có tác dụng rửa sạch và đem lại sự sống. Chúa KiTô là nguồn sự sống. Những ai nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội sẽ được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi và được thông phần vào đời sống mới trong Chúa KiTô.

 

2. Nghi thức tuyên xưng Đức tin:

Với nghi thức này Hội thánh muốn nhắc chúng ta nhớ lại lời hứa của chúng ta khi chiụu phép Rửa tội, để một lần nữa chúng ta xác tín hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa Ba Ngôi và quyết tâm trung thành với Chúa cho đến cùng.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

(Sau khi rảy nước thánh)

 

Kêu mời:Anh chị em thân mến,

Đêm nay là đêm hồng phúc, là đêm vui mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại. Chúa đã sống lại thật, Ngài đã vượt qua sự chết: làm cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cùng dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1- "Nhìn thấy mộ trống, các bà hớn hở chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn làm sáng tỏ ánh sáng Phục sinh Chúa, và với hết khả năng của mình, mà mau mắn loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho mọi người.

 

2- Thiên Thần bảo: "Các bà đừng sợ, Ta biết các bà đang tìm Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, được ơn khao khát Chúa, tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc đích thật, được gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh, và lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài.

 

3- Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: "Đừng sợ, các con hãy đi báo tin cho các anh em Ta". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, xác tín Chúa đã Phục Sinh, can đảm sống đạo hôm nay, giúp cho những người chung quanh đón nhận Tin Mừng Chúa đã phục sinh.

 

4- Chúa Giêsu phán: "Hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng: Họ sẽ gặp Ta ở Galilêa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: thật lòng tin Chúa phục sinh, diễn tả đức tin bằng đời sống đạo, làm cho những người chung quanh cùng được ơn Chúa cứu độ.

 

Kết thúc:Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin cũng ban Thánh Thần: thanh tẩy chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và hướng dẫn chúng con sống trong Ánh sáng Phục sinh, hầu xứng đáng là con cái Chúa, và đáng hưởng ơn cứu độ đời đời. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:

Dẫn: (đọc sau Lời nguyện Giáo dân).

 

Đến phần phụng vụ Thánh Thể, trong khi chúng ta hân hoan nhắc nhớ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại, là nguồn sự sống của chúng ta, chúng ta cử hành Thánh Lễ: Để nói lên việc cứu rỗi nhân loại là một việc đang diễn ra trên Bàn Thờ này, tại nơi đây. Chúng ta tin và nhìn nhận nhân loại đang được cứu rỗi hằng ngày hằng phút trên các Bàn Thờ. Và khi chúng ta tham dự mầu nhiệm Thánh Thể đó, chúng ta- những người tin- có bổn phận loan truyền và chiếu toả ánh sáng đức tin đó cho những người xung quanh.

 

(Thánh lễ tiếp tục như thường lệ).

 

 

Muốn tải về xin bấm vào link dưới đây:

 

DẪN LỄ TAM NHẬT THÁNH 2011.doc- 97kDownload

http://gpcantho.com

Nguồn tin: Vietcatholicnews.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn