17:51 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần IV

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần IV

Xem cuốn kỷ yếu của Giáo Xứ Long Châu mà các vị lãnh đạo biện soạn, và sưu tầm rất công phu, chi tiết; nhất là trong những năm gần đây rất đúng với lịch sử của Giáo Phận Bùi Chu. Xin Chúa chúc lành quý vi. Long Châu 20 tháng 02 năm 2006 Đa minh Phạm Ngọc Đỉnh Linh Mục Chánh xứ

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần III

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần III

Xem cuốn kỷ yếu của Giáo Xứ Long Châu mà các vị lãnh đạo biện soạn, và sưu tầm rất công phu, chi tiết; nhất là trong những năm gần đây rất đúng với lịch sử của Giáo Phận Bùi Chu. Xin Chúa chúc lành quý vi. Long Châu 20 tháng 02 năm 2006 Đa minh Phạm Ngọc Đỉnh Linh Mục Chánh xứ

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần II

Kỷ Yếu Giáo Xứ Long Châu phần II

Xem cuốn kỷ yếu của Giáo Xứ Long Châu mà các vị lãnh đạo biện soạn, và sưu tầm rất công phu, chi tiết; nhất là trong những năm gần đây rất đúng với lịch sử của Giáo Phận Bùi Chu. Xin Chúa chúc lành quý vi. Long Châu 20 tháng 02 năm 2006 Đa minh Phạm Ngọc Đỉnh Linh Mục Chánh xứ