15:15 ICT Thứ sáu, 24/03/2017

Trang nhất » Tin Tức » Lịch Phụng Vụ » Lịch Phụng Vụ Tháng 4 Năm 2011

Lịch Phụng Vụ Tháng 4 Năm 2011

Lịch Phụng Vụ Tháng 4 Năm 2011

Lịch Phụng Vụ Tháng Tư, năm 2011 là tháng hướng chúng ta về cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô , Chúa chúng ta. Chúng ta hãy thật lòng ăn năn quay trở về để được hưởng ơn cứu độ của Người.