11:50 ICT Thứ ba, 25/04/2017

Trang nhất » Tin Tức » Văn Hóa Đông -Tây

Alexandre de Rhodes

Chữ quốc ngữ và đời sống cộng đồng người Việt

Có thể nói một cách bao quát, chữ Quốc Ngữ là điểm đến của những nỗ lực, những quá trình tìm tòi nhằm xác lập chữ viết riêng cho cộng đồng người Việt với tư cách một dân-tộc-quốc-gia (nation).