Recent Posts

NHỚ VỀ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM

NHỚ VỀ ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25,21) Đức Cha Giuse đã về nhà Cha trên trời được gần một năm rồi mà cứ mỗi dịp về Tòa Giám Mục, …

Read More »