Recent Posts

Giáo xứ Long Châu long trọng chầu Mình Thánh Chúa 2011

9:59 Gian cung thánh Chúa Nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2011, giáo xứ Long Châu được vinh dự thay mặt giáo phận Bùi Chu chầu Mình Thánh Chúa. Tuần chầu đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Giáo dân và những người tham dự.   Đây là …

Read More »