Recent Posts

Chữ quốc ngữ và đời sống cộng đồng người Việt

Có thể nói một cách bao quát, chữ Quốc Ngữ là điểm đến của những nỗ lực, những quá trình tìm tòi nhằm xác lập chữ viết riêng cho cộng đồng người Việt với tư cách một dân-tộc-quốc-gia (nation). Alexandre de Rhodes Lại Nguyên Ân Một trong 4 bài thuyết …

Read More »