Recent Posts

Chương Trình Tuần Chầu Gíao Xứ Long Châu (năm 2017)

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU GIÁO XỨ LONG CHÂU( năm 2017 ) # Thứ bảy, ngày 26/8/2017 -17h00 : Chuông hiệu -17h30 : đặt Thánh Thể chầu -18h00 : rước kiệu thánh quan thầy -18h30 : Thánh lễ khai mạc tuần chầu # Chúa Nhật, ngày 27/8/2017 * Ban sáng -4h00 …

Read More »

Hội Chợ Hè 2017- TNTT Gíao Xứ Long Châu

       Vào Chúa Nhật XIX thường niên A năm 2017. Tại Gx Long Châu ( Cồn Tròn) . Diễn ra chương trình vui hè và khai giảng năm học 2017-2018 cho các em thiếu nhi trong toàn giáo xứ. Ngay từ sáng sớm có rất đông các em …

Read More »