Recent Posts

Sinh viên Công Giáo Bùi Chu tĩnh tâm Mùa Chay

“Lời Chúa là một hồng ân – Tha nhân là một hồng ân” là chủ đề tĩnh tâm của Sinh viên Công Giáo Bùi Chu diễn ra trong các ngày 25-26/03/2017 tại Đan viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Ngô …

Read More »