Recent Posts

THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM

THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Bùi Chu ngày 18/8/2013 Ngày hôm nay sắc trời Bùi Chu u ám, hay là mỗi con chiên của Bùi Chu đau buồn thương tiếc người Cha kính yêu… Từng đoàn từng đoàn người từ khắp các ngả đường, khắp …

Read More »