Recent Posts

TGM Huế sắp có thánh lễ truyền chức đầu tay

Bùi Chu, 13/05/2017 (gpbuichu.org) – Trong niềm hân hoan, Tổng Giáo phận Huế vừa có thiệp báo tin về ngày lễ truyền chức linh mục cho 12 tiến chức gồm 5 phó tế trong giáo phận và 7 phó tế thuộc Dòng Thánh Tâm Huế. Theo đó, thánh lễ truyền …

Read More »