Recent Posts

Gx. Long Châu (Cồn Tròn) chầu Thánh Thể

Giáo xứ Long Châu (Cồn Tròn) chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho Giáo Phận vào chúa nhật ngày 30/8/2015 Long Châu, 02/09/2015 (gxlongchau.net) – Sáng Chúa nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2015, giáo xứ Long Châu (Cồn tròn) thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể trong …

Read More »

Lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ Long Châu

Giáo xứ Long Châu thay mặt giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể vào Chúa Nhật XXII mùa thường niên, ngày 30 tháng 8 năm 2015. Thánh lễ chính tiệc diễn ra vào lúc 09 giờ 30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đúng 09 giờ, các hội đoàn với …

Read More »