THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÙI CHU 26.11.2015

Vào lúc 9 giờ 30, ngày 26.11.2015, tại Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu, Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu – Giám Mục Giáo Phận đã chủ sự Thánh lễ Truyền Chức Linh mục cho 07 Phó Tế gồm 06 thầy là những chủng sinh khoá 12 thuộc Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội:

1. Giuse Phan Văn Duy
2. Đa Minh Nguyễn Văn Dương
3. Giuse Nguyễn Văn Đình
4. Giuse Phạm Văn Đình
5. Phêrô Trần Văn Nam
6. Giuse Trần Văn Toàn
và thầy Giuse Vũ Văn Phương theo học tại Đại Chủng viện Đức Ái tại Sài Gòn.
Trong thánh lễ truyền chức Linh mục này, có sự hiện diện quí báu của quý Cha cố, quý Cha quản hạt cùng khoảng 180 linh mục trong Giáo phận. Ngoài ra còn có sự tham dự đông đảo của các Đại Chủng Sinh thuộc ĐCV Mẹ Vô nhiễm Bùi Chu, Quí Bề Trên và Quí tu sĩ nam nữ cùng Quí Ông bà Cố, quí thân nhân và quí khách.

Trong ý ‎nguyện đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ xuống trên giáo phận và cách riêng cho các Tân Chức hôm nay. Đồng thời, chúng ta cũng sốt sắng cầu nguyện cho các Tân Chức vì hôm nay có thể được gọi là ngày sinh ra trong chức Thánh, chức Linh mục. Xin cho các Tân chức được nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, như là hừng đông để báo tin và đưa Đức Giêsu đến cho tất cả mọi người, Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Đấng thương xót.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Giám mục đã hỏi cha Phó Giám đốc Đại Chủng viện về tư cách, đạo đức của các ứng viên. Lm Đminh Trần Ngọc Đăng cho biết là qua việc tham khảo ý kiến giáo dân và sự biểu quyết của các vị hữu trách, chứng nhận các thầy này xứng đáng lãnh nhận chức linh mục.

Trước khi bước vào nghi thức truyền chức, Đức Cha đã có lời huấn dụ cho toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là đến các Tân Chức, Ngài nói: “Các con thân mến, các con sắp lên chức Linh mục, các con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô là Thầy chúng ta. Các con đã vui mừng lĩnh nhận Lời Chúa, các con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm Luật Chúa, các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy … Sau hết, các con thân mến, khi các con liên kết và vâng phục Giám Mục thi hành nhiệm vụ Thủ Lĩnh và Mục Tử của Đức Kitô, các con hãy cố gắng qui tụ các tín hữu thành một gia đình, để các con có thể hướng dẫn họ đến với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Các con hãy luôn luôn ngắm nhìn gương sáng của Mục Tử tốt lành: Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Người đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ hư mất.”
Sau bài huấn dụ là nghi thức truyền chức. Các ứng viên tiến lên để Đức Giám mục thẩm vấn về việc tuân phục Đấng bản quyền và sẵn sàng trong sứ mạng linh mục – tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Lần lượt, vị chủ chăn giáo phận triển khai lời cam kết mà người tiến chức đoan thệ: noi gương Chúa Giêsu dấn thân phục vụ cộng đoàn, trung thành với truyền thống đức tin của Giáo Hội, dâng trọn tình yêu cho Chúa trong đời sống độc thân, tuân phục giám mục giáo phận, cũng như sẽ trung thành tuân giữ giờ kinh Phụng vụ để cầu nguyện cho dân Chúa.

Các tiến chức phủ phục xin các thánh chuyển cầu qua kinh cầu Các Thánh. Tiếp theo là nghi thức chính yếu của bí tích Truyền chức thánh; mỗi tiến chức tiến lên quỳ trước mặt Đức cha để ngài đặt tay truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay của Đức Giám mục nói lên việc thông ban Thánh Thần, và lời nguyện thánh hiến làm cho các tiến chức được tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Sau khi Đức cha đặt tay, các linh mục đồng tế lần lượt đặt tay trên các tiến chức.

Nghi thức diễn nghĩa gồm mặc phẩm phục cho tiến chức, xức Dầu Thánh và trao chén thánh. Quý ông bà cố các tiến chức đã tiến lên trao áo lễ cho tân linh mục, gói ghém sự hy sinh vất vả của cha mẹ, để dệt nên tấm áo lễ đầu đời này. Sau khi các tân linh mục mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh cho từng tân chức, biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.

Tiếp đó, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám mục. Sau đó, linh mục đoàn cũng hôn chúc bình an cho các tân chức để diễn tả tình huynh đệ trong Linh mục đoàn.

Sau nghi thức phong chức, toàn thể cộng đoàn bước vào phần phục vụ Thánh Thể với tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Ước gì Thánh Thể trở nên trung tâm đời sống của các Tân Linh mục và của tất cả mọi người trong Giáo Phận Bùi Chu, và ước gì đời sống sứ vụ của các Tân Linh mục là một đời sống rập khuôn theo Thánh Thể, bẻ ra và trao ban cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Tân Linh Mục hôm nay trở thành những người mục tử như lòng Chúa mong ước – người mục tử mang lấy mùi của chiên và hiến tế cuộc đời mình vì đoàn chiên.

Thánh lễ truyền chức tại Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu kết thúc trong sự trang trọng và thánh thiện, các Tân Linh mục trào dâng niềm vui trong vòng tay yêu thương của anh em linh mục đoàn, ông bà cố, các thân nhân, ân nhân và gia đình cùng cộng đoàn dân Chúa. Chính trong sự thánh thiện này, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo phận Bùi Chu và trên từng vị Tân linh mục.

Chúng con xin hiệp thông và chúc mừng nồng nhiệt tới quý Tân Linh Mục, cầu chúc quý Cha chu toàn sứ vụ được trao phó trong phẩm phục và chức tư tế mới.

BAN TRUYỀN THÔNG SVCG BÙI CHU